Archive for the ‘Kredyty samochodowe’ Category

Które banki upadną w 2016?

Które-banki-upadną-w-2016?

Według KNF sektor bankowy jest stabilny i efektywny – podobno świadczą o tym wyniki finansowe banków oraz wyniki stress testów. Według wiceministra finansowców w tym roku upadanie jednak 16 instytucji finansowych. Którym bankom grozi bankructwo w 2016 roku?

Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego odniósł się do wypowiedzi wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego dotyczącej upadku kilku banków w tym roku. KNF twierdzi, że sektor bankowy jest stabilny, potwierdzają to też oceny agencji ratingowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Narodowego Banku Polskiego. Według KNF, zagrożone mogą być banki spółdzielcze, które budują systemy ochrony instytucjonalnej. Obecnie w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych aż w 5 SKOK–ach  działa zarząd komisaryczny, natomiast 40 kas jest objętych postępowaniami naprawczymi. Depozyty we wszystkich bankach i SKOK-ach są objęte państwowymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Sektor bankowy według wiceministra

Wiceminister Raczkowski stwierdził, że w 2016 roku upadnie kilka małych banków, jednak ma to pozostać bez wpływu na polski system finansowy. Według wiceministra bankructwo tych instytucji nie będzie miało związku z wprowadzonym podatkiem bankowym, ponieważ jest efektem niewłaściwego zarządzania oraz nadzoru. Upadek tych 16 banków może przeciągnąć się o kilka miesięcy i nastąpić dopiero w 2017 roku. Dodatkowo w swojej wypowiedzi wiceminister Raczkowski broni podatku bankowego, twierdząc, że nie jest on niczym nowym, ani niezwykłym. Obciążenie sektora bankowego nie jest wysokie, porównując Polskę od innych krajów Unii Europejskiej. Wiceminister podkreśla, iż upadek zagrożonych banków będzie skutkiem niewłaściwego nadzoru i zarządzania.

Co miał na myśli wiceminister?

Po wypowiedzi wiceministra Raczkowskiego trudno stwierdzić, które banki miał na myśli, mówiąc o zagrożeniu bankrctwem. Równie dobrze mógł myśleć o bankach komercyjnych, spółdzielczych czy też SKOK-ach. Być może wiceminister chciał swoją wypowiedzią przygotować opinię publiczną na problemy finansowe niektórych instytucji a może wskazać na niekompetencję Komisji Nadzoru Finansowego.

A jednak będzie drożej!

Według wiceministra Raczkowskiego polski sektor bankowy charakteryzuje się nadpłynnością, a bieżąca płynność banków jest dobra. Dodatkowo w swojej wypowiedzi wiceminister nie wyklucza, że wprowadzenie podatku bankowego może przełożyć się na wzrost marż czy kosztów po stronie klienta.

Dofinansowania na start-upy 2016

Dofinansowania-na-start-upy-2016

Ministerstwo Rozwoju, w ramach programu „Start in Poland”, chce pomóc start-upom w uzyskaniu wsparcia kapitałowego i merytorycznego. Rola polskich korporacji w projekcie ma się ograniczać do dostarczenia zasobów wiedzy i infrastruktury, niezbędnych do dynamicznego wzrostu start -upów. Na jakie dofinansowanie w 2016 roku mogą liczyć start –upy?

Wspieranie przedsiębiorczych projektów

W konsultacjach dotyczących projektu „Start in Poland” wzięło udział ponad 200 polskich start-upów, funduszy venture capital oraz instytucji otoczenia biznesu. Pomimo tego, że obecne mechanizmy wspierające start młodych firm dobrze spełniają swoją rolę, to niezbędne jest dalsze dofinansowanie takich projektów. Według badań firmy wysokiego ryzyka przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a tym samym do wzrostu gospodarczego. Część programu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju stawia na innowacyjność oraz przedsiębiorczość. Te cechy są niezbędne w dużym biznesie, w związku z tym połączenie świata start-upów i dużych polskich korporacji w programie „Start in Poland” ma przynieść korzyści dla wszystkich uczestników projektu.

Wzajemne korzyści

Program „Start in Poland” ułatwi wejście start-upom na globalny rynek, natomiast polskie firmy zyskają na innowacyjności. W ramach projektu każde uczestniczące w nim przedsiębiorstwo miałoby pełnić rolę partnera branżowego i byłoby odpowiedzialne za określoną branżę. Z programu mogłyby skorzystać tylko te start-upy, które wykażą się pomysłowością w dziedzinie polepszenia działalności spółek państwowych w różnych dziedzinach. Dodatkowo w ramach projektu rząd chce powołać fundusz, którego celem ma być finansowanie młodych firm w zamian za udziały w nich.

Nowy model prawny

Ministerstwo Rozwoju wskazuje także na potrzebę zmian legislacyjnych w środowisku start-upowym. Pomóc w tym ma wstępna koncepcja projektu „Firma na start”, która opierać się ma na stworzeniu najbardziej optymalnego dla start-upów modelu prawnego. Jednym z pomysłów dyskutowanych w ramach projektu jest spółka akcyjna uproszczona, która miałaby bazować na rozwiązaniach prawnych stosowanych w spółkach akcyjnych.

Według badań start-upy w Polsce charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu. Co trzecia tego typu działalność zwiększa swoje zyski rocznie o 50%, a 20% z nich kształtuje dynamikę wzrostu na poziomie nawet 100%.