Które banki upadną

17 lipca
22:21 2017

Według KNF sektor bankowy jest stabilny i efektywny – podobno świadczą o tym wyniki finansowe banków oraz wyniki stress testów. Według wiceministra finansowców w tym roku upadanie jednak 16 instytucji finansowych. Którym bankom grozi bankructwo w 2016 roku?

Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego odniósł się do wypowiedzi wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego dotyczącej upadku kilku banków w tym roku. KNF twierdzi, że sektor bankowy jest stabilny, potwierdzają to też oceny agencji ratingowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Narodowego Banku Polskiego. Według KNF, zagrożone mogą być banki spółdzielcze, które budują systemy ochrony instytucjonalnej. Obecnie w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych aż w 5 SKOK–ach  działa zarząd komisaryczny, natomiast 40 kas jest objętych postępowaniami naprawczymi. Depozyty we wszystkich bankach i SKOK-ach są objęte państwowymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Sektor bankowy według wiceministra

Wiceminister Raczkowski stwierdził, że w 2016 roku upadnie kilka małych banków, jednak ma to pozostać bez wpływu na polski system finansowy. Według wiceministra bankructwo tych instytucji nie będzie miało związku z wprowadzonym podatkiem bankowym, ponieważ jest efektem niewłaściwego zarządzania oraz nadzoru. Upadek tych 16 banków może przeciągnąć się o kilka miesięcy i nastąpić dopiero w 2017 roku. Dodatkowo w swojej wypowiedzi wiceminister Raczkowski broni podatku bankowego, twierdząc, że nie jest on niczym nowym, ani niezwykłym. Obciążenie sektora bankowego nie jest wysokie, porównując Polskę od innych krajów Unii Europejskiej. Wiceminister podkreśla, iż upadek zagrożonych banków będzie skutkiem niewłaściwego nadzoru i zarządzania.

Co miał na myśli wiceminister?

Po wypowiedzi wiceministra Raczkowskiego trudno stwierdzić, które banki miał na myśli, mówiąc o zagrożeniu bankrctwem. Równie dobrze mógł myśleć o bankach komercyjnych, spółdzielczych czy też SKOK-ach. Być może wiceminister chciał swoją wypowiedzią przygotować opinię publiczną na problemy finansowe niektórych instytucji a może wskazać na niekompetencję Komisji Nadzoru Finansowego.

A jednak będzie drożej!

Według wiceministra Raczkowskiego polski sektor bankowy charakteryzuje się nadpłynnością, a bieżąca płynność banków jest dobra. Dodatkowo w swojej wypowiedzi wiceminister nie wyklucza, że wprowadzenie podatku bankowego może przełożyć się na wzrost marż czy kosztów po stronie klienta.