Dofinansowania na start-upy

17 lipca
17:51 2017

Ministerstwo Rozwoju, w ramach programu „Start in Poland”, chce pomóc start-upom w uzyskaniu wsparcia kapitałowego i merytorycznego. Rola polskich korporacji w projekcie ma się ograniczać do dostarczenia zasobów wiedzy i infrastruktury, niezbędnych do dynamicznego wzrostu start -upów. Na jakie dofinansowanie w 2016 roku mogą liczyć start –upy?

Wspieranie przedsiębiorczych projektów

W konsultacjach dotyczących projektu „Start in Poland” wzięło udział ponad 200 polskich start-upów, funduszy venture capital oraz instytucji otoczenia biznesu. Pomimo tego, że obecne mechanizmy wspierające start młodych firm dobrze spełniają swoją rolę, to niezbędne jest dalsze dofinansowanie takich projektów. Według badań firmy wysokiego ryzyka przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a tym samym do wzrostu gospodarczego. Część programu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju stawia na innowacyjność oraz przedsiębiorczość. Te cechy są niezbędne w dużym biznesie, w związku z tym połączenie świata start-upów i dużych polskich korporacji w programie „Start in Poland” ma przynieść korzyści dla wszystkich uczestników projektu.

Wzajemne korzyści

Program „Start in Poland” ułatwi wejście start-upom na globalny rynek, natomiast polskie firmy zyskają na innowacyjności. W ramach projektu każde uczestniczące w nim przedsiębiorstwo miałoby pełnić rolę partnera branżowego i byłoby odpowiedzialne za określoną branżę. Z programu mogłyby skorzystać tylko te start-upy, które wykażą się pomysłowością w dziedzinie polepszenia działalności spółek państwowych w różnych dziedzinach. Dodatkowo w ramach projektu rząd chce powołać fundusz, którego celem ma być finansowanie młodych firm w zamian za udziały w nich.

Nowy model prawny

Ministerstwo Rozwoju wskazuje także na potrzebę zmian legislacyjnych w środowisku start-upowym. Pomóc w tym ma wstępna koncepcja projektu „Firma na start”, która opierać się ma na stworzeniu najbardziej optymalnego dla start-upów modelu prawnego. Jednym z pomysłów dyskutowanych w ramach projektu jest spółka akcyjna uproszczona, która miałaby bazować na rozwiązaniach prawnych stosowanych w spółkach akcyjnych.

Według badań start-upy w Polsce charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu. Co trzecia tego typu działalność zwiększa swoje zyski rocznie o 50%, a 20% z nich kształtuje dynamikę wzrostu na poziomie nawet 100%.